Projekt miał charakter pilotażowy, polegał na wyposażeniu rodziców lub opiekunów w wiedzę jak aktywnie i efektywnie spędzać czas z niepełnosprawnym dzieckiem. Miał pokazać rodzicom, ile możliwości mają we własnym domu, jak bez stresu i lęku związanego z pobytem w obcym miejscu bawić się i jednocześnie pomagać dzieciom w ich rozwoju. W ramach projektu Stowarzyszenie zorganizowało warsztaty dla rodziców, które w sposób praktyczny pokazywały jak bawić się z dzieckiem, jak bez ponoszenia dużych kosztów bawić się i być terapeutą swojego dziecka. Warsztaty były zorganizowane w postaci panelu, któremu towarzyszyły konsultacje ze specjalistami: oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, fizjoterapeutą, specjalistą neurologopedii, dietetykiem.

W trakcie warsztatów rodzice mogli spędzić miło czas, pogawędzić w zorganizowanej dla nich kawiarence, wymienić się doświadczeniami, podzielić  spostrzeżeniami i po prostu wesprzeć. Dla dzieci w tym czasie zostały zorganizowane zajęcia, gry i zabawy.  W ramach projektu została też pokazana nowa forma terapii z dzieckiem, terapia z wykorzystaniem zwierząt, w tym rekreacji konnej i hipoterapii. Zorganizowana w ramach warsztatów wycieczka dała rodzicom okazję zobaczenia swoich pociech w nowych sytuacjach, pokazała nowe możliwości dzieci, w wielu momentach zaskoczyła aktywnością i kreatywnością najmłodszych. Wyjazd wspierała przygotowana wcześniej grupa wolontariuszy.  Adresatami były dzieci w młodszym wieku szkolnym i wieku przedszkolnym, które zamieszkają lub uczą na terenie gminy Kisielice.  
Warsztaty integracyjne baw się ze mną mamo– projekt współfinansowany ze środków Gminy Kisielice w ramach realizacji zadania publicznego „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom poprzez integrację ze środowiskiem oraz działania na rzecz rehabilitacji społecznej”